Puisi Minggu Ini: Guritan R Djoko Prakosa

waktu baca 1 menit
R. Djoko Prakosa (*)

KEMPALAN: Melengkapi ulasan Penari yang Penggurit, saya sertakan tulisan guritan karya dari R. Djoko Prakosa yang kini masih jadi dosen di STKW Surabaya. Selamat membaca

  • MACA PESEN WHATSAPP MU (R Djoko Prakosa)

diajeng siti Aminah, lawas aku nunggu
berita sing biasa mbok kirim via Whatsapp mu,
ana geter saka kabar paitmu
ngawe rasa mongkog,
kaya wong nampa paketan gosend
tak remet rasa lingsem sing suwe kependhem
potret status whatsappmu kaya dene layang panantang
ngidungake lagu smarandana,
ati jiwaku wiwit mekitik
wani,
ndhudhah legining geniasmara ing pucuk pucuk driji
pucuk-pucuk rambut
lancang driji-drijiku nutul gif berpelukan
kliiingngng…..!!!
aku langsung bilang
ilopeyu.*

  • GODHONG WARU 1 (R. Djoko Prakosa)

godhong waru….
dak puji dadiya candu
nambal kesduning
ati…….ngresepi getering driji-driji katresnan
lan keteg jejantung
ing dhadha
MU..
(Klampis, 26 Februari 2014)

  • PESAN WHATSAPP KANGGO MAS JASMIN (R Djoko Prakosa)

enggih mas
kula dugi nakyinaken
njenengan rame-rame ngislamaken ponakan kula
joko bagyono
kula pethuk sarung tenun gresikan
songkok klebun mekasan
baju koko mejid ngampel kangge tenger
tetak islame ponakan kula
enggih mas kula dugi beso sangang gongan
jejangrungan nandak tetayuban
nengeri undhak-undhak baleqe
joko bagyono
bagya suka narima
gesang kula njenengan
sedaya.*

  • KANGGO ARUM ANAKKU (R Djoko Prakosa)

ni parfum….
sulak indahing busana adi…
dudu piranti sejati
srawung jroning bebrayan
agung….
anakku…jiwa prasaja…
luwih sentosa
nimbangi larase jamanmu
saiki…..
jaman sing nginteri
pangidham manis
kapitalis..
jiwa sentosamu
sing prasaja dadi tameng waja
ngalap gebyare
donya….
(Klampis, 28 februari 2014)

(*) Aming Aminoedhin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *